Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.
2.
3.

Dana sta številska izraza. Dopolni manjkajoča polja in izračunaj vrednosti številskih izrazov.

 $-4+5:(-5)+12=$ 
 $-6:(-2)+4\cdot(-5)-12=$

$=-4-$ 1 $+$ 12 $=$

$=$ 7

$=$ 3 $-$ 20 $-12=$

$=$ -29

4.

Označi, kateri številski izrazi imajo vrednost $-3,5$.

5.

Zapiši številski izraz in izračunaj njegovo vrednost.

a) Od števila $-100$ odštej količnik števil $-40$ in $8$.

b) Zmnožku števil $-13$ in $-6$ prištej vsoto števil $-24$ in $-12$.

6.

Povleci vrednost številskega izraza k ustreznemu številskemu izrazu.

7.

Izračunaj vrednosti številskih izrazov.

$-15+60:(-4)-12=$ -42
$25-(-3)\cdot8=$ 49
$(-12-8)\cdot(-3-10)=$ 260
$24:(-5\cdot4)=$ -1,2
<NAZAJ
>NAPREJ93/540