Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

Izračunaj vrednost naslednjih številskih izrazov. Računaj v zvezek. Izračunane vrednosti preveri z računalom.

$-4\cdot(-9\cdot(-3-2:(-2)-6))=$ -288
$(0,4-1):(-10+6\cdot(-2+3,7))=$ -3
$15-3\cdot \big(-4+7-\big(-6\frac{1}{2}+3\big)\big)=$ -4,5


Številski izraz iz besedila

Petra je zapisala tri številske izraze iz besedila. Zapiši jih še ti in preveri pravilnost zapisa.

Pri zapisu številskega izraza iz besedila smo pozorni na zahtevane računske operacije in uporabo oklepajev.

Zgled

Vsoto števil $-4$ in $2,6$ pomnoži s količnikom števil $-12,3$ in $-3$. Označi, kateri številski izraz ustreza besedilu. Izračunaj vrednost številskega izraza.

Zgled

Pred številski izraz vpiši črko, ki ustreza besedilu. Nato izračunaj vrednosti številskih izrazov.

A Vsoto števil $-14,2$ in $-2,8$ deli s številom $-5$.
B Razliko števil $-14,2$ in $-2,8$ pomnoži s številom $-5$.
C Razliko števil $-14,2$ in $-2,8$ deli s številom $-5$.

C    $(-14,2-(-2,8)):(-5)=$ 2,28
A    $(-14,2+(-2,8)): (-5)=$ 3,4  
B    $(-14,2-(-2,8))\cdot(-5)=$ 57  

Zgled

Produkt vsote in razlike števil $-2,4$ in $3$ je število $-3,24$.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ90/540