Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Številski izrazi brez oklepajev

Marko računa vrednosti številskih izrazov. Opazuj in opiši postopek računanja. Številska izraza prepiši v zvezek in izračunaj njuni vrednosti.

V številskem izrazu brez oklepajev najprej množimo in delimo.

Zgled

Izračunaj vrednost številskega izraza.

$-36:9:(-2)+(-4)\cdot(-6)=$ 26
$-11\cdot(-6):(-3)+25=$ 3

Jernej je računal vrednosti naslednjih dveh številskih izrazov. Računaj v zvezek tudi ti.

Zgled

Prepiši številska izraza v zvezek. Izračunaj vrednost številskih izrazov.
a) $-4,2:6+2,4\cdot(-2)$ b) $8,4:(-6)+7:35$

<NAZAJ
>NAPREJ88/540