Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

Izračunaj vrednosti naslednjih številskih izrazov. Ugotovi pravilo, po katerem so številski izrazi zapisani, in zapiši še tri številske izraze.

$-1+2\cdot(-1) =$ -3
$-2+2\cdot(-2) =$ -6  
$-3+2\cdot(-3) =$ -9  

Zgled

Sestavi besedilo, po katerem zapišeš nekaj številskih izrazov.

Zgled

Premisli, kako bi izračunal vrednost ulomka v prikazu.

Spremenljivke in številski izraz

Vrednost spremenljivke $a$ lahko izbiraš med danimi vrednostmi. Za vsako izbrano vrednost se izpiše številski izraz. Za katero vrednost spremenljivke $a$ je vrednost številskega izraza $– 24$?

Vrednost izraza s spremenljivko lahko izračunamo, če poznamo vrednost spremenljivke.

Zgled

Izračunaj vrednost naslednjih številskih izrazov. Ugotovi pravilo, po katerem so zapisani. Spreminjajočo vrednost zamenjaj s spremenljivko. Izračunaj vrednost $23$. številskega izraza.
$1\cdot2+3$, $2\cdot2+4$, $3\cdot2+5$,
$4\cdot2+6$

Zgled

Vrednost izraza $2a + 3b$ za $a = -3$ in $b = -2$ je $0$.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ91/540