Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

V številskem izrazu z racionalnimi števili brez oklepajev najprej množimo in delimo. Nato seštevamo in odštevamo. Poglej primere.

V številskem izrazu z oklepaji izračunamo najprej vrednost dela številskega izraza v oklepaju. Poglej primer.

V izrazih z več oklepaji najprej izračunamo vrednost dela izraza v najbolj notranjem oklepaju. Poglej primer.

Številski izraz lahko zapišemo tudi iz besedila. Pozorni smo na zapis pravilnega vrstnega reda računskih operacij. Poglej primer.

Vrednost številskih izrazov lahko izračunamo tudi z računalom. Številski izraz vtipkamo v računalo tako, kot je zapisan.

Iz izraza s spremenljivko zapišemo številski izraz, ko zamenjamo spremenljivko s številom.

<NAZAJ
>NAPREJ92/540