Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Številski izrazi z oklepaji

Marko računa vrednosti naslednjih številskih izrazov. Opazuj in opiši postopek računanja. Vrednosti izrazov izračunaj tudi sam.

V številskih izrazih z oklepaji najprej izračunamo vrednosti v oklepajih. Nadaljujemo z računanjem vrednosti številskega izraza brez oklepajev.

Zgled

Označi, ali velja zapisana neenakost.

$(4\cdot(-2))\cdot(-3)> 4\cdot(-2\cdot(-3))$

Drži. Ne drži.

Žiga in Tine računata vrednost številskega izraza. Zakaj izračunata različno?
Žiga: $-7+4\cdot((-3)+6)-(9-3):(-2)=8$
Tine: $(-7+4)\cdot(-3)+(6-9-3):(-2)=12$

V številskem izrazu z več oklepaji najprej izračunamo vrednost najbolj notranjega oklepaja.

Zgled

Prepiši številski izraz v zvezek in izračunaj njegovo vrednost. Preveri na prikazu.

Zgled

Dopolni.

$2,3-(-4,7+4\cdot(2,5+2))= $ 2,3 $-(-4,7+4\cdot$ 4,5 $)=$

$=2,3-(-4,7$ +18 $)= 2,3 $ -13,3 $=$ -11

<NAZAJ
>NAPREJ89/540