Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povleci točko in opiši dogajanje na naslednjih prikazih. Nariši slike v zvezek. Izračunaj velikost notranjega kota večkotnika. Izračunaj velikost središčnega kota (z vrhom v središču očrtane krožnice).

Pravilni večkotnik ima skladne vse stranice in vse notranje kote.

Velikost notranjega kota v pravilnem večkotniku je $\alpha=\frac{(n-2)\cdot 180º}{n}$.

Vsakemu pravilnemu večkotniku lahko očrtamo in včrtamo krožnico. Središči sovpadata. Središčni kot je kot med nosilkama polmeroma s krajiščema v sosednjih ogliščih večkotnika. Velikost središčnega kota je $\phi=\frac{360º}{n}$.

<NAZAJ
>NAPREJ274/540