Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Dopolni preglednico za pravilne večkotnike.

Število oglišč

Velikost notranjega kota

Velikost središčnega kota

Velikost zunanjega kota

 $5$        108 $^{\circ}$        72 $^{\circ}$        72 $^{\circ}$
 $6$        120 $^{\circ}$        60 $^{\circ}$        60 $^{\circ}$
 $10$        144 $^{\circ}$        36 $^{\circ}$        36 $^{\circ}$
2.

Kateri liki so pravilni večkotniki?

3.

Utemelji, zakaj romb ni pravilni večkotnik.

4.
V pravilnem štirikotniku je velikost notranjega kota 90 $^{\circ}$. Velikost zunanjega kota je 90 $^{\circ}$. Velikost središčnega kota je 90 $^{\circ}$.
5.

Poveži pravilne večkotnike z velikostjo notranjega kota.

Devetkotnik.
$140^{\circ}$
Dvanajstkotnik.
$150^{\circ}$
Osemkotnik.
$135^{\circ}$
Število napačnih: 0
6.

V zvezek nariši krožnico s polmerom $3 \, \rm{cm}$. Nariši kvadrat $ABCD$ z oglišči na krožnici.

7.

Luka je narisal središčni kot z velikostjo $20^{\circ}$. Kateri večkotnik želi narisati?

8.
<NAZAJ
>NAPREJ280/540