Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

V zvezek nariši pravilni osemkotnik z dolžino stranice $3 \, {\rm cm}$. Opiši postopek načrtovanja.


Načrtovanje s polmerom očrtane krožnice

Oglej si postopek načrtovanja pravilnega osemkotnika, če poznaš polmer očrtane krožnice. Osemkotnik načrtaj v zvezek.

Pravilni večkotnik z znanim središčem očrtane krožnice narišemo tako, da narišemo krožnico. Izračunamo središčni kot $φ=\frac{360^{\circ}}{n}$ in narišemo kraka. Presečišči krakov s krožnico sta sosednji oglišči večkotnika. Nadaljujemo z načrtovanjem središčnih kotov ali odmerjanjem stranice. Z znanimi oglišči načrtamo pravilni večkotnik.

Zgled

V zvezek načrtaj pravilni petkotnik. Polmer očrtane krožnice je $3 \, \rm{cm}$. Postopek načrtovanja preveri na spodnjem prikazu.

<NAZAJ
>NAPREJ277/540