Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

Dopolni v pravilne trditve.

Pravilni osemkotnik ima 8 stranic. Narišemo mu lahko največ 20 diagonal. Vsota velikosti notranjih kotov je 1080 $^{\circ}$. Velikost notranjega kota je 135 $^{\circ}$. Velikost zunanjega kota je 45 $^{\circ}$. Velikost središčnega kota pravilnega osemkotnika je 45 $^{\circ}$.

Zgled

Utemelji, zakaj romb ni pravilni večkotnik.

Zgled

Iz papirja izreži enakostranični trikotnik s stranico z dolžino $6\, {\rm cm}$.  Kako ta trikotnik preoblikuješ v pravilni $6$-kotnik?

Zgled

Zunanji kot pravilnega večkotnika je velik $30^{\circ}$. Potem je ta večkotnik dvajsetkotnik.

Drži. Ne drži. Namig

Zgled

Opazuj število trikotnikov na naslednjih slikah. Ugotovi pravilo, po katerem se spreminja število trikotnikov. Koliko trikotnikov bi bilo na četrti sliki? Kaj pa na deseti sliki?

Zgled

Na sliki je pravilni $6$-kotnik $ABCDEF$. Izračunaj velikost kota $\epsilon$.

<NAZAJ
>NAPREJ275/540