Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Pravilni večkotnik je vsak večkotnik z vsemi skladnimi stranicami in skladnimi notranjimi koti. Vsakemu pravilnemu večkotniku lahko očrtamo in včrtamo krožnico. Središči očrtane in včrtane krožnice sta v isti točki. Središče očrtane in včrtane krožnice je vrh enakokrakega trikotnika, ki ima za osnovnico stranico večkotnika. Središčni kot je kot z vrhom v središču očrtane krožnice. Na krakih kota ležita kraka enakokrakega trikotnika.

Poglej primer pravilnega desetkotnika.

Načrtovanje pravilnih večkotnikov.

Če je znana dolžina stranice pravilnega večkotnika, lahko izračunamo velikost notranjega kota in z načrtovanjem stranic in kotov načrtamo pravilni večkotnik. Poglej primer načrtovanja pravilnega desetkotnika z dolžino stranice $1 \, \rm{cm}$.

Pravilni večkotnik lahko načrtamo tudi z znanim polmerom očrtane ali včrtane krožnice. Poglej primera.

<NAZAJ
>NAPREJ279/540