Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
13.

Enakostranična trikotnika oblikujeta enakostranični dvanajstkotnik. Ali je na ta način dobljeni dvanajstkotnik pravilni večkotnik? Izračunaj velikosti notranjih kotov tega dvanajskotnika.

14.

Velikost zunanjega kota pravilnega večkotnika je dvakratnik velikosti pripadajočega notranjega kota. Utemelji, za kateri večkotnik gre.

15.

V pravilnem večkotniku smo načrtali $35$ diagonal. Izberi velikost notranjega kota tega večkotnika.

16.

Presečišča vseh diagonal pravilnega petkotnika so oglišča novega petkotnika. Nariši sliko v zvezek in pokaži, da je tudi ta petkotnik pravilen.

17.

Načrtana je diagonala pravilnega petkotnika $AC$. Dopolni sliko v pravilni petkotnik.

<NAZAJ
>NAPREJ282/540