Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Načrtovanje s polmerom včrtane krožnice

V zvezek načrtaj krožnico s polmerom $3\, \rm{cm}$. Nato načrtaj enakostranični trikotnik. Vsaka stranica trikotnika se naj dotika krožnice. Šele po premisleku poglej spodnji prikaz.

Večkotnik z znanim polmerom včrtane krožnice lahko narišeš z načrtovanjem tangente na krožnico. Točka, v kateri se tangenta dotika krožnice, leži na razpolovišču stranice večkotnika.

Zgled

Načrtaj pravilni petkotnik, če je znan polmer včrtane krožnice. Krožnica je že narisana.

Zgled

Vpiši velikost središčnega kota za pravilni večkotnik.

Pravilni šestkotnik: 60 $^{\circ}$. Pravilni desetkotnik: 36 $^{\circ}$. 

Pravilni osemkotnik: 45 $^{\circ}$. Pravilni dvanajstkotnik: 30 $^{\circ}$.

<NAZAJ
>NAPREJ278/540