Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Načrtovanje z dolžino stranice večkotnika

Ob spodnjem prikazu ponovi postopek načrtovanja enakostraničnega trikotnika z znano dolžino stranice.

Opazuj in opiši postopek načrtovanja pravilnega petkotnika.

Pravilni večkotnik z znano stranico narišemo tako, da najprej izračunamo notranji kot, $α=\frac{(n-2)\cdot180^{\circ}}{n}$. Narišemo stranico in z merjenjem kotov sosednji stranici. Nadaljujemo, dokler večkotnika ne dokončamo.

Zgled

V zvezek nariši daljico $AC$, ki je najkrajša diagonala pravilnega šestkotnika. Dopolni sliko v pravilni šestkotnik.

<NAZAJ
>NAPREJ276/540