Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Poimenuj posamezne člene računske operacije seštevanja in odštevanja. Razvrsti lističe z napisi v ustrezna okenca.Naravna števila seštevamo in odštevamo. Členi računske operacije seštevanja so seštevanci. Izračunamo vrednost vsote. Člena računske operacije odštevanja sta zmanjševanec in odštevanec. Izračunamo vrednost razlike števil.

Zgled

V okvirček zapiši vsoto številskega izraza $709 = 74+635$.
Vrednost vsote številskega izraza je število 709 .

Sestrični Maja in Tina sta večino počitnic preživeli pri babici. Zelo radi tekmujeta v računanju. Maja rada računa na pamet. Tina raje računa pisno.

Poglej, kako je Maja seštela števili. Opiši postopek seštevanja.

Premikaj točko in poglej, kako je Tina izračunala vsoto števil. Pri računanju nam je lahko v pomoč preglednica desetiških enot.


Pokaži preglednico desetiških enot.
<NAZAJ
>NAPREJ77/667