Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

S premikom točke prikaži odtekanje peska v peščeni uri. Opiši, kaj je zapisano s številskimi izrazi ob peščeni uri.Seštevanje in odštevanje sta si nasprotni operaciji.

Zgled

Klemen bere knjigo. Prebral je že $345$ strani. Izračunal je, da mu je ostalo še $241$ strani. Koliko strani ima ta knjiga?

Ocena rezultata

Karolina sešteva. Opiši postopek.Preden izračunamo natančno vrednost številskega izraza, lahko vrednost izraza ocenimo s približkom. Pomagamo si s pravili zaokroževanja.

Zgled

Izračunaj vrednost razlike, če je zmanjševanec število $78\,011$. Odštevanec je število $71\,114$. Rezultat najprej oceni.

Izračunaj, koliko prebivalcev je v Sloveniji in v državah, ki mejijo na Slovenijo, skupaj. Podatke poišči na spletu. Pred natančnim izračunom oceni rezultat.

<NAZAJ
>NAPREJ79/667