Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.
2.

Na poroko je nevestina družina povabila $104$ goste. Ženinova družina je povabila $98$ gostov.

a) Koliko gostov je bilo povabljenih na poroko?  Na poroko je bilo povabljenih 202 gostov.

b) $14$ gostov nevestine družine in $21$ gostov ženinove družine se ni moglo udeležiti poroke. Koliko gostov se je udeležilo poroke?
Poroke se je udeležilo 167 gostov.

3.

V zvezek zapiši pet različnih trimestnih naravnih števil. Uredi jih po velikosti.

a) Seštej največje in drugo največje zapisano naravno število.

b) Od največjega zapisanega števila odštej najmanjše zapisano število.

c) Seštej vsa zapisana števila, ki jih nisi uporabil v nalogah a) in b).

4.

Martina je imela $28$ bonbonov. Brat Matej ji je dal še $5$ bonbonov. Koliko bonbonov ima Martina, če še ni pojedla nobenega bonbona?

5.

Najprej oceni vrednost številskih izrazov. Nato razvrsti števila v ustrezno okence. Ko boš nalogo pravilno rešil, boš zagledal napis.


<NAZAJ
>NAPREJ81/667