Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zgled

Izračunaj razlike na pamet. Opiši postopek odštevanja.

a) $78 - 53 = $ 25
   c) $788 - 88 = $ 700
b) $120 - 120 =$ 0
   č) $11\,455 - 10\,454= $ 1001

Tini je ljubše pisno odštevanje. Poglej, kako je Tina odštevala. Postopek opiši sošolcu.


Pokaži preglednico desetiških enot.

Zgled

V številskem izrazu je odštevanec število $789$. Zmanjševanec je za $78$ večji od odštevanca. Izračunaj vrednost razlike.

Vrednost razlike je 78 .

Zgled

Izračunaj vsote. Ugotovi pravilo, po katerem je zapisan vsak naslednji številski izraz. Nadaljuj s pravilom in zapiši deseti številski izraz v zvezek. Izračunaj rezultat desetega številskega izraza.

 a) $1 + 2 =$ 3  c) $1 + 2 + 3 + 4=$ 10
 b) $1 + 2 + 3 =$ 6  č) $1+2+3+4+5=$ 15

Zgled

Izračunaj na pamet. Opiši, kako si sešteval oziroma odšteval.

 a) $57-29=$ 28
b) $298-29=$ 269
c) $4\,566-99=$ 4467
 č) $12\,123 - 99=$ 12024
d) $23\,000+5\,000=$ 28000
 e) $23\,000-5\,000 =$ 18000

V množici naravnih števil lahko odštejemo le manjše naravno število od večjega naravnega števila.

<NAZAJ
>NAPREJ78/667