Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
13.

Besedila z desnega stolpca razvrsti k ustreznim številom v levem stolpcu.

14.

Če k enemu od seštevancev prištejemo število $1$, se tudi vrednost vsote poveča za število $1$.

Drži. Ne drži.
15.

V zvezek zapiši pet številskih izrazov s tremi seštevanci, da bo vrednost vsote seštevancev vedno število $44\,123$.

16.

Izberi pravilne enakosti. Nepravilne popravi. Zapisuj v zvezek.

17.

Žiga ima dve leseni deski. Prva deska je dolga $1 \,{\rm m}\; 8\,{\rm dm}$. Druga deska je $47\;{\rm cm}$ daljša od prve.  Kako dolgi sta obe deski skupaj?

Obe deski skupaj sta dolgi 407 ${\rm cm}$.
18.

Čebelar Štefan je sodeloval na treh sejmih. Na prvem sejmu je prodal $72\,{\rm kg}$ medu. Na drugem sejmu je prodal $15\,{\rm kg}$ manj kot na prvem sejmu. Na tretjem sejmu je prodal za $12\,{\rm kg}$ medu več kot na drugem sejmu. Ostalo mu je še $224\,{\rm kg}$ medu. Koliko medu je imel čebelar Štefan na zalogi pred sejmi?

19.

Če je eden od seštevancev število $0$, vrednost vsote izračunamo tako, da k drugemu seštevancu prištejemo število $1$.

Drži. Ne drži.
20.

Zapiši v zvezek besedilno nalogo, ki ustreza številskemu izrazu $789 - 14$. Izračunaj. S sošolcem primerjajta svoje rezultate.

<NAZAJ
>NAPREJ83/667