Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
26.

Na avtomobilskem števcu, ki meri prevožene kilometre, je izpisano število $291\,034$. Pred najmanj koliko kilometri je bilo na števcu nazadnje izpisano število, ki je bilo sestavljeno iz samih različnih števk?

27.

Vsota števk nekega naravnega števila je število $15$. Zapiši v zvezek najmanjše in največje tako število.

28.
29.

Anže in Borut imata skupaj $208$ avtomobilčkov. Anže ima $2$ avtomobilčka več kot Borut. Koliko avtomobilčkov ima Anže?

30.
Kolikšna je vrednost razlike med največjim štirimestnim sodim številom in najmanjšim štirimestnim številom, ki je sestavljeno iz samih različnih števk? 8975
31.

V škatli je $781$ modrih in zelenih lesenih kock. Modrih kock je $254$. Kock katere barve je več? Odgovor utemelji.

32.

Dopolni prazna mesta tako, da bo številski izraz pravilen.


$7$ $8$
$9$
$+1$ 
$4$ 2 $4$
$+$
$2$ $3$ 1
 ------------------
2  
4 $4$ $4$
33.

V nekem številskem izrazu smo števke zamenjali z velikimi tiskanimi črkami. Za katero črko veš zagotovo, katero števko nadomešča?

$A+B=CD$

34.
<NAZAJ
>NAPREJ85/667