Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
21.

V preglednici so vpisane višine najvišjih vrhov posameznih celin. Odgovori na vprašanja. Računaj v zvezek.
 Celina
 Ime vrha
 Višina vrha (v metrih)
 Evropa
 Mont Blanc
$4\,807$
 Azija
 Mount Everest
$8\,848$
 Afrika  Kibo
$5\,895$
 Severna Amerika
 Mount McKinley
$6\,197$
 Južna Amerika
 Aconcagua
$6\,960$
 Avstralija
 Puntjak Sukarno
$5\,030$
 Antarktika  Vinson Massif
$5\,140$

a) Na kateri celini je najvišji vrh Zemlje?
b) Zaokroži višino vrha Aconcagua na sto metrov.
c) Koliko metrov je nižji vrh Mont Blanc od vrha Vinson Massif?
č) Koliko metrov je višji vrh Mount McKinley od vrha Puntjak Sukarno?

22.

Seštej vsa zaporedna naravna števila od vključno števila $20$ do vključno števila $40$.

23.

Ugotovi pravilo, po katerem si sledijo števila. Po tem pravilu vpiši manjkajoča števila.

$10\,143, 10\,132,10\,121, $ 10110 , 10099 , 10088 , 10077
24.

Izračunaj. V okenca vpiši številke.

a) $7{\rm St}\; 6{\rm T}\; 3{\rm S} + 8{\rm T}\; 3{\rm D}=$
  714330
b) osemnajst tisoč devet $+$ triintrideset $=$   18042
25.

Pomagaj si s seštevanjem in odštevanjem in sestavi sestavljanko.


<NAZAJ
>NAPREJ84/667