Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Definicija kvadratnega in kubičnega korena

Oglej si sliko spodaj. Ali so vse izjave pravilne? Predebatiraj s sošolcem.

Kvadratni koren danega nenegativnega realnega števila $a\;  (a\geq  0)$ je tako nenegativno realno število $x\; (x\ge 0)$, katerega kvadrat je število $a$.

$x=\sqrt a$, če in samo če je $x^2 =a$

Zgled

V okvirček vpiši ustrezno število.

1. $\sqrt {100}$= 10 , ker je 10 $^2=100$
2. $\sqrt {0,09}$= 0,3 , ker je 0,3 $^2=0,09$
3. $\sqrt 0=$ 0 , ker je 0 $^2=0 $

Kubični koren danega realnega števila $a$ je realno število $x$, katerega kub je število $a$.

$\root 3\of a =x$, če in samo če je $x^3 =a$

Zgled

V okvirček vpiši ustrezno število.

1. $\root 3 \of 8=$ 2 ,ker je 2 $ ^3=8$
2. $\root 3 \of {-27}=$ -3 , ker je -3 $ ^3=-27$
3. $\root 3 \of {0,064}=$ 0,4 , ker je 0,4 $ ^3=0,064$

Oglej si aktivno sliko spodaj. Kaj prikazuje? Predebatiraj s sošolcem.

Opomba: razen kvadratnega in kubičnega korena poznamo tudi korene višjih stopenj. Več o njih boste izvedeli v drugem letniku.

<NAZAJ
>NAPREJ337/661