Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Algebrski izrazi

Razmisli in se s sošolcem pogovori o enakostih na sliki spodaj.

Zgled

Poenostavi izraz $3a+\sqrt{4a^2 }$, če je:

1) $a\ge 0$: 5a

2) $a\in \mathbb{R}$: 3a+2|a|

3) $a<0$: a

Zgled

Delno koreni izraz ${\large \sqrt{\frac{5x^2y^3}{9z^4}}}$, če veš, da so $x, \, y$ in $z$ realna števila, in da je $y\ge 0$ in $z\ne 0$.

Zgledi

1. Dokaži, da je kvadratni koren zmnožka dveh nenegativnih števil enak zmnožku kvadratnih korenov teh dveh števil.

2. V desnem stolpcu so poenostavljeni zapisi izrazov, ki se nahajajo na levi strani. Ustrezno poveži.
Premisli, kakšno vrednost lahko zavzameta realni števili $x$ in $y$.

$\sqrt x\cdot \sqrt x=$
$x$
$\sqrt x\cdot \sqrt {xy^2}=$
$ x |y|$
$\sqrt{5x}\cdot \sqrt{20x}=$
$10x$
$\sqrt{3x}\cdot \sqrt{3xy^2}=$
$3x|y|$
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ345/661