Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Načrtovanje korenov

V enoti Pojem realnega števila smo si ogledali, kako konstruiramo $\sqrt 2$ na številski premici.
Slika spodaj še enkrat prikazuje konstrukcijo $\sqrt 2$ in kako lahko nadaljujemo konstruirati $\sqrt 3$.
V zvezek na podoben način nariši še nekaj korenov zaporednih naravnih števil. Rešitev preveri v aktivni sliki spodaj.

Zgled

Znani sta dolžini dveh stranic pravokotnega trikotnika. Izračunaj dolžino tretje stranice.

Opomba

Tudi številu $\sqrt[3]{2}$ pripada točka na številski premici, vendar je samo z neoznačenim ravnilom in šestilom ni mogoče narisati.

Oglej si aktivno sliko spodaj.

1) Kaj prikazuje?
2) Kaj pri tem uporabljamo?
3) V zvezek na podoben način na številski premici nariši $ \sqrt 8$?

Zgled

V zvezek na številski premici nariši število $-\frac{3}{5}\sqrt{10}$.

<NAZAJ
>NAPREJ340/661