Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

3. Učiteljica je Tinetu in Ani pregledala domači nalogi. Ko je nalogo vrnila, je Tine videl, da ima prav rešeno samo eno, Ana pa nobene naloge.
Tinetova domača naloga
Anina domača naloga 

a) Katera naloga, ki jo je rešil Tine, je pravilna? S sošolcem predebatiraj, kje in kakšno napako je naredil pri drugih nalogah.

b) Zapiši pravilne rešitve Anine domače naloge. S sošolcem predebatiraj, kje in kakšno napako je naredila.

Pri preverjanju rešitev si pomagaj z računalom ali enim izmed programov za računanje z izrazi na spletu.


 

4. Razstavi izraze v množici realnih števil.
a) $x^2-16=$
b) $2x^2-10=$
c) $x^4-2x^2-3=$

5. Slika spodaj prikazuje Anino domačo nalogo.

S sošolcem se pogovori o rešitvah njene naloge. Pri preverjanju rešitev uporabi računalo ali eno izmed orodij za reševanje enačb na spletu.


6. Reši enačbo $\left( x+2\right)^2=25$ na čim več različnih načinov.

Poskusi rešiti še enačbo $\left( x+2\right)^2=5$.
Pri preverjanju rešitev uporabi računalo ali eno izmed orodij za reševanje enačb na spletu.

<NAZAJ
>NAPREJ346/661