Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Premisli, ali je rezultat, ki ga je dobila Ana pri računanju, pravilen? Svojo ugotovitev utemelji.

Drži. Ne drži.

Zgled

Izračunaj brez uporabe računala.

$ 5\cdot \sqrt[3]{64}=$ 20 ,  $\sqrt{121-72}=$ 7 ,  $\sqrt{9\cdot \sqrt{16}}=$ 6 ,

$\sqrt{10+\frac{1}{2}\cdot 12 }=$ 4 ,  $\sqrt[3]{0,1 :\sqrt{\frac{1}{100}}}=$ 1

Zgled

V zvezek reši naslednje naloge. Najprej reši brez uporabe računala, nato pa vmesne rezultate in končni rezultat preveri z računalom.

$\sqrt{16}+\sqrt[3]{27}=$  7  

$\sqrt[3]{-64}\cdot \sqrt{64}=$  -32

$\sqrt[3]{99+26}=$  5  

$\sqrt{16+9}-\sqrt[3]{-8}\cdot \sqrt[3]{216}=$  17

$\sqrt[3]{56\cdot 7^{-1}}-\sqrt{432:3}+\sqrt[3]{2\cdot 32}-\sqrt{121\cdot4}=$  -28

Koreni kot decimalna števila

Vzemi računalo in zapiši decimalni zapis naslednjih števil: $\sqrt 2, \sqrt3, \ \sqrt 5 $ in $ \sqrt[3]{7}$.

1) Kateri številski množici pripadajo dana števila?
2) Kaj lahko poveš o njihovem decimalnem zapisu?

Katero število dobimo, če seštejemo racionalno in iracionalno število?
Vzemi računalo in poglej decimalni zapis števila $3+2\cdot\sqrt7$.
Kaj lahko sklepaš? Svojo ugotovitev utemelji.
S sošolcem zapišita še nekaj svojih primerov.

Na pamet oceni, med katerima dvema zaporednima naravnima številoma ležita kvadratna korena $ \sqrt {10}$ in $\sqrt {200}$.

Vrednosti kvadratnih in kubičnih korenov so pred pojavom računalnikov prebirali iz preglednic v priročnikih.

Kako so prišli do števk, ki so v decimalnem zapisu teh števil?
Katere so najbolj znane tabele (tablice)? Kdo jih je napisal?
Odgovor skupaj s sošolcem poišči na spletu. Svoje ugotovitve predstavita v razredu.

<NAZAJ
>NAPREJ338/661