Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Finančna matematika

Logaritemsko enačbo srečamo tudi v finančni matematiki. Če želimo izračunati, koliko let moramo varčevati, da privarčujemo določen znesek, se logaritmiranju ne moremo izogniti.


Oglejmo si nekaj primerov.

Vsoti, ki jo naložimo na banko (ali pa si jo od banke izposodimo), rečemo glavnica, mi jo bomo običajno označili z $G_0$.
Odstotek, s katerim banka obrestuje bančno vlogo (ali pa nam pripisuje obresti h kreditu), označujmo s $p$.

Obrestovalni faktor je število $r$. $$r=1+\frac{p}{100}$$

Znesek na računu po $n$ letih izračunamo po obrazcu: $$G_n=G_0 \cdot r^n$$

Zgled

Na banko položimo $1000\,€$ in pustimo vlogo obrestovati, dokler se njena vrednost ne podvoji.

Koliko let moramo čakati, če banka vlogo obrestuje z $2,2\,\%$ letno obrestno mero?

Razmisli, ali je rezultat odvisen od višine položenega zneska. 

Odgovor:

Da se vloga pri $2,2\,\%$ letni obrestni meri podvoji, moramo čakati 32   let.
Rezultat ni   odvisen od višine položenega zneska.

Zgled

Koliko let bi morali čakati, da bi znesek $1\,000\,€$ narasel na $1\,700\,€$, če banka vloge obrestuje s $3\,\%$ letno obrestno mero?

Odgovor:

Pri $3\,\%$ letni obrestni meri bi znesek iz $1\,000\,€$ narasel na $1\,700\,€$ v 18 . letih.
<NAZAJ
>NAPREJ694/703