Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Zgodovinsko gledano je množenje in deljenje velikih in decimalnih števil privedlo do vpeljave logaritma, saj nam ta omogoča pretvorbo produkta v vsoto, kvocienta v razliko in poenostavitev potence, s tem pa lažje računanje s števil.

Danes vemo, da lahko z logaritmi opišemo tudi mnoge naravne in družbene pojave, kot so na primer določitev starosti arheološke najdbe, ocena jakosti potresa ali pa različni izračuni v bančništvu.

STAROST ARHEOLOŠKE NAJDBE

Starost arheološke najdbe lahko med drugim določamo  tudi z merjenjem vsebnosti radioaktivnega izotopa, na primer $C_{14}$, v najdbi. Za izračun starosti uporabimo obrazec
$$t= t_0 \cdot \frac {\log \frac{N}{N_0}}{\log \frac{1}{2}}$$ $t_0$ je razpolovna doba izotopa.
$N$ je količina izotopa v najdbi.
$N_0$ je normalna količina izotopa v naravi.

POTRESNA JAKOST

Za merjenje jakosti potresa se uporabljajo različne lestvice. Ena od njih je tudi Richterjeva lestvica. Za določitev stopnje $n$ potresa z močjo $E$ uporabimo obrazec:

$$n=\frac {\log \frac{E}{E_0}}{\log 30}$$

$E$ je izmerjena moč potresa.
$E_0$ je moč potresa stopnje $0$.
$n$ je stopnja potresa po Richterjevi lestvici.

OBRESTNO OBRESTOVANJE

Danes banke za obrestovanje denarnih vlog uporabljajo obrestno obrestni račun. To pomeni, da se poleg glavnice $G_0$ obrestujejo tudi obresti. Če želimo izračunati, koliko let mora pri letnem pripisu obresti preteči, da hranilna vloga $G_0$ naraste na vrednost $G$, uporabljamo obrazec: $$n=\frac{\log \frac{G}{G_0}}{\log r}$$ $G$ je znesek, do katerega želimo priti.
$G_0$ je znesek, ki ga na banki položimo.
$r$ je obrestovalni faktor in je enak $r=1+\frac{p}{100}$, pri čemer je $p$ letna obrestna mera.
$n$ je število let, ko moramo imeti denar naložen na banki.

<NAZAJ
>NAPREJ698/703