Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Rentno varčevanje

Na banki imamo znesek $G$. Želimo, naj nam banka od tega zneska $n$ let izplačuje določen del - rento.

To pomeni, da nam banka $n$ let ob koncu leta izplača enak znesek, dokler ne izčrpa glavnice (ki se je vmes povečevala zaradi obresti in zmanjševala zaradi izplačanih zneskov).

Če uporabimo enaki oznaki, $p$ za obrestno mero in $r$ za obrestovalni faktor, kot prej, se višina rente izračuna z obrazcem:$$ R= \frac {G \cdot r^n \cdot (r-1)}{r^n-1}$$

Zgled

Koliko let lahko črpamo rento $500$ € iz zneska $5\,580$ € pri $2,2\%$ letni obrestni meri?

Odgovor:

Rento v višini $500$ € lahko črpamo 13   let.

Kisline, baze in pH

V kemiji merimo kislost s količino $H_3O^+$ ionov. Ker gre za zelo majhna števila, zaradi lažjega opisa koncentracijo logaritmirajo in ji zamenjajo predznak: $$ {\rm pH} = - \log [H_3O^+]$$

Nevtralne spojine, kot je na primer voda, imajo $ {\rm pH}$ enak $7$, kisle imajo koncentracijo ionov večjo, na primer $10^{-3}$ in $ {\rm pH}$ je v tem primeru med $3$ in $7$. Bazične raztopine pa imajo zelo majhno koncentracijo $[H_3O^+]$ ionov, na primer  $10^{-9}$, in $ {\rm pH}$ je med $7$ in $9$.

Zgled

V preglednici so zapisane nekatere spojine. Ob nekatere je pripisana koncentracija oksonijevih ionov, ob drugih pa ${\rm pH}$. Dopolni preglednico z manjkajočimi podatki.

  Spojina                    
  ${\rm pH}$   
  $[H_3O^+]$  
  Kislina/baza  
 $4\% \,\,{\rm HCl}$  $0$

1

  kislina
 Limonin sok  $2$   10 -2   kislina
 Mineralna voda   4  $10^{-4}$   kislina
 Pecilni prašek  $9$
  10 -9   baza
 $4\%\,\, {\rm NaOH}$   13  $10^{-13}$   baza
<NAZAJ
>NAPREJ695/703