Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Prilagoditvena funkcija

Zgled

Matej je v delavnici poiskal $5$ različnih vijakov. Izmeril je njihovo dolžino in premer glavice. Podatke je zbral v preglednici. 

Dolžina_vijaka $[{\rm mm}]$ __$25$__ __$40$__ __$50$__ __$70$__ __$100$__
Premer_glavice $[{\rm mm}]$ __$5$ __$7$
__$7$
__$8$
__$9$

a) V koordinatnem sistemu prikaži odvisnost premera glavice vijaka od njegove dolžine

b) Dano situacijo prenesi v matematični svet.

Poišči krivuljo, ki se bo podatkom najbolje prilegala, in zapiši njeno enačbo. Nalogo reši z uporabo ustreznega računalniškega programa.

c) Uporabi vse tri modele in napovej, kolikšni bodo premeri vijakov, dolžine $20\,{\rm mm}$, $60\,{\rm mm}$ in $85\,{\rm mm}$.

č) Primerjaj rezultate in komentiraj natančnost modelov. Razmisli o veljavnosti modelov blizu koordinatnega izhodišča.

Ugotovitev
V danem primeru smo imeli opravka z meritvami, ki smo jih lahko predstavili kot točke v koordinatnem sistemu. Tako smo situacijo iz življenja  prenesli v matematični svet.
Ker smo želeli napovedati rezultate, do katerih z meritvami nismo prišli, smo skozi niz točk potegnili nekaj različnih krivulj in med njimi izbrali tisto, ki se je narisanim točkam najbolje prilegala. Izdelali smo nekakšen matematični model.
Prek izdelanega matematičnega modela pa smo lahko prišli do rezultatov, ki so nas zanimali, in jih z meritvami nismo dobili. Model smo uporabili za napovedovanje rezultatov v realnem svetu.


 

<NAZAJ
>NAPREJ697/703