Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Trapez

Trapez je štirikotnik z enim parom vzporednih stranic. Imenujemo ju osnovnici, drugi dve stranici pa kraka. Enakokrak trapez ima kraka enake dolžine.

Višina trapeza je:

Premikaj oglišča trapeza in opazuj notranje kote. Ali sta kota ob osnovnici povezana? Kaj pa kota ob kraku? Svoje ugotovitve primerjaj s sošolcem, zapiši jih v zvezek.

Trapez lahko z diagonalo razdelimo na dva trikotnika, ali pa z vzporednico h kraku na trikotnik in paralelogram (zgornji prikaz).

  • Nariši obe situaciji v zvezek.
  • Kake stranice ima trikotnik, če so stranice trapeza enake $a=6$, $b=4$, $c=3$ in $d=5$? Stranice trikotnika od manjše proti večji: 3 , 4 , 5 .

V zvezek načrtaj trapez s podatki iz prejšnje strani. Ne pozabi na skico in zapis poteka načrtovanja.

Srednjica trapeza je daljica, ki povezuje razpolovišči obeh krakov. Razmisli, kaka je njena dolžina; pomagaj si z znanjem o srednjici trikotnika.

Na spodnjem prikazu lahko preveriš, ali zveza res velja. Premikaš lahko nekatera oglišča trapeza in pogledaš še en dokaz, ki potrjuje formulo za srednjico.

S programom za dinamično geometrijo načrtaj poljuben trapez in obe njegovi diagonali. Premikaj oglišča in se prepričaj, da se diagonali ne razpolavljata, niti se ne sekata pod kakim posebnim kotom.

<NAZAJ
>NAPREJ100/703