Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
7.
8.
9.

Polmer kvadratu očrtane krožnice je enak dolžini diagonale.

Drži. Ne drži.
10.

Premer kvadratu včrtane krožnice je enak stranici kvadrata.

Drži. Ne drži.
11.

V preglednici označi, kateri štirikotniki so zagotovo tetivni in kateri tangentni (vpiši da/ne).

   Tetivni 
 Tangentni 
Paralelogram
  ne   ne
Pravokotnik
  da   ne
Kvadrat
  da   da
Romb   ne   da
Deltoid   ne   da
12.

Tetivnim štirikotnikom lahko krožnico očrtamo, tangentnim pa včrtamo. Kako je s trapezi? Razmisli, kdaj so tetivni in kdaj tangentni.

13.

Načrtaj paralelogram s podatki: $a=5$, $v_b=e=4$

14.

Načrtaj trikotnik s podatki : $a=4$, $v_a=2$, $t_c=2$

15.

Načrtaj trikotnik s podatki: $c=5$, $t_b=3.5$, $\beta=60°$

16.

S programom za dinamično geometrijo načrtaj deltoid s simetralo $AC=7$, $\alpha=100°$, $BD=4$. V zvezek najprej nariši skico, razmisli o korakih načrtovanja, nato načrtovanje tudi izvedi. Svojo rešitev predstavi sošolcu.

<NAZAJ
>NAPREJ106/703