Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Tetivni štirikotnik

Tetiva je daljica , ki povezuje točki na krožnici .

Uporabi drsnik, da se prikaže štirikotnik. Njegove stranice so tetive iste krožnice, zato mu rečemo tetiven štirikotnik. Narisana krožnica je njemu:

Poskusi oglišča premakniti tako, da nastane pravokotnik. Vključi prikazovanje notranjih kotov, da bo šlo lažje. Je torej pravokotnik tetiven štirikotnik? da (da/ne)

Poskusimo ugotoviti, katera lastnost je skupna vsem tetivnim štirikotnikom. Znova premikaj oglišča in pozorno opazuj velikosti kotov. Kaj opaziš?

Tetivnost štirikotnika se lahko ugotovi tudi geometrijsko. Poglej spodnji prikaz in v zvezek napiši postopek.

Štirikotnik je tetiven natanko tedaj, ko mu lahko krožnico očrtamo, središče dobimo kot presek simetral njegovih stranic. Stranice so tetive te krožnice.

Štirikotnik je tetiven natanko tedaj, ko velja: $α+γ=β+δ=180°$

<NAZAJ
>NAPREJ102/703