Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Štirikotniki se med seboj precej razlikujejo, vsi pa imajo štiri stranice, dve diagonali in vsoto notranjih kotov enako $360°$. Poznamo nekaj podmnožic štirikotnikov, ki so prikazani med slikami na desni strani.

1. Paralelogram je štirikotnik z dvema paroma vzporednih stranic. Višina je razdalja med vzporednima stranicama. Paralelogram ima dve različni višini.

2. Trapez je štirikotnik z enim parom vzporednih stranic, ki ju imenujemo osnovnici. Drugi dve stranici sta kraka. Višina trapeza je razdalja med osnovnicama. Srednjica trapeza je daljica, ki povezuje razpolovišči krakov.

3. Deltoid je štirikotnik, ki je simetričen glede na eno od svojih diagonal.

Vsakemu trikotniku lahko krožnico včrtamo ali očrtamo. Pri štirikotnikih to ni vedno mogoče.

4. Tetivni štirikotniki so tisti, ki jim lahko krožnico očrtamo. To so tisti štirikotniki, pri katerih sta nasprotna notranja kota suplementarna. $\alpha+\gamma=180° \qquad \beta+\delta=180°$

5. Tangentni štirikotniki so tisti, ki jim lahko krožnico včrtamo. Za njihove stranice vedno velja $a+c=b+d$.

<NAZAJ
>NAPREJ104/703