Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
17.

Načrtaj romb z diagonalama $e=8$ in $f=4$.

18.

Trapez s podatki $a=5$, $\alpha=60°$ in $e=6$ ni natančno določen, v zvezek načrtaj vsaj enega. Kako bi spremenil ali dopolnil podatke, da bi bila rešitev ena sama?

19.

Načrtaj tetivni deltoid s simetralo $BD=6$ in notranjim kotom $\beta=60°$.

20.

V zvezek nariši skico pravokotnika in njemu očrtano krožnico. Izmisli si dve načrtovalni nalogi (eno lažjo in eno težjo), nato pa z njima preizkusi sošolca. Seveda moraš pripraviti tudi obe rešitvi.

21.

Načrtaj tangentni štirikotnik s podatki $a=6$, $\alpha=70°$, $b=5$, če je polmer včrtane krožnice enak $2$.

22.

S programom za dinamično geometrijo načrtaj enakokraki trapez s podatki: $a=6$, $e=5$ in $c=4$. Najprej v zvezek nariši skico, nato premisli potek načrtovanja in ga zapiši v zvezek. Šele nato uporabi program. Rešitev preveri tako, da izmeriš dolžine stranic, kar prav tako omogoča program.

<NAZAJ
>NAPREJ107/703