Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Inverzne funkcije

1. Kaj je pogoj za obstoj funkciji $f(x)$ inverzne funkcije $f^{-1}(x)$?
2. S sošolcem se pogovori in v zvezek zapiši nekaj primerov bijektivnih funkcij. Primeri bijektivnih funkcij:

3. Na kateri sliki sta narisana grafa inverznih funkcij? C

4. Razišči, kako k dani bijektivni funkciji $f(x)$ poiščemo predpis inverzne funkcije $f^{-1}(x)$

V zvezek prepiši predpise funkcij $f(x)=2x-3$, $g(x)=x^2$ in $h(x)=x^3$. K vsaki funkciji zapiši pogoj, da bo inverz obstajal (kdaj je bijektivna) in izračunaj predpis inverzne funkcije.

5. V preglednico zapiši funkciji $f(x)=10^x$ in $g(x)=\log x$ s korakom $0,2$. Točke nariši v koordinatni sistem in jih poveži, da dobiš graf. Grafa obeh funkcij nariši na isto sliko. Kaj opaziš?

<NAZAJ
>NAPREJ651/703