Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Lastnosti logaritemske funkcije


Logaritemske funkcije razdelimo glede na njihove lastnosti v dve skupini. V eni so logaritemske funkcije s pozitivno osnovo, v drugi pa tiste z negativno osnovo.

Drži. Ne drži. Namig

Graf logaritemske funkcije z osnovo $a>1$ je naraščajoč.

Drži. Ne drži. Namig

Poglej nekaj primerov logaritemskih funkcij. aktivni sliki ločeno prikazujeta obe skupini. Natančno si ju oglej in odkrij še nove lastnosti (značilne točke, asimptote).

 

 

Graf logaritemske funkcije nikoli ne seka abscisne osi.

Drži. Ne drži.

Značilna točka grafa logaritemske funkcije $f(x)=\log_a x$ je točka $T$ z ordinato $1$ in absciso $a$.

Drži. Ne drži.

Ko $x$ postane zelo majhno pozitivno število, se graf logaritemske funkcije poljubno približa ordinatni osi.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ653/703