Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
3.
4.
5.

Slika prikazuje grafa logaritemskih funkcij $f(x)$ in $g(x)$. Zapiši zvezo med njima.

6.

Popravi izjave o logaritemski funkciji. Pravilnost utemelji in ilustriraj s primerom, grafom, preglednico ...

a) Grafa logaritemske in eksponentne funkcije z enakima osnovama sta simetrična glede na ordinatno os.
b) Grafi vseh logaritemskih funkcij potekajo skozi točko $(0,1)$.
c) Logaritemski funkciji z nasprotnima osnovama imata grafa, zrcalna glede na abscisno os.

<NAZAJ
>NAPREJ658/703