Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
7.

Med izjavami o funkcijah, katerih grafi so prikazani na sliki, označi tiste, ki so pravilne. Pri nepravilnih pa zapiši utemeljitev, zakaj niso pravilne.8.

Dana je eksponentna funkcija $f(x)=\left( \frac{2}{3}\right)^x$.
Določi predpis inverzne funkcije $f^{-1}(x)$ in nariši oba grafa v isti koordinatni sistem.

9.

Dani sta funkciji $f(x)=3^{x-2}$ in $g(x)=3^x-2$.
Poišči predpisa inverznih funkcij $f^{-1}(x)$ in $g^{-1}(x)$ ter nariši grafe.

10.
$f(x)=2^{x+3}$
$f^{-1}(x)= \\log_2 x -3$
$f(x)=2^x+3$
$f^{-1}(x)= \\log_2 (x -3)$
$f(x)=2^{x-3}$
$f^{-1}(x)= \\log_2 x +3$
$f(x)=2^x-3$
$f^{-1}(x)= \\log_2 (x +3)$
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ659/703