Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Primeri uporabe

Zgled

Narišimo graf funkcije, ki smo jo spoznali v uvodu in opisuje hitrost širjenja nevarnega virusa.
Predpis: ${\rm čas}=\log_2 \left( \frac{{\rm velikost\,\, okuženega\,\, območja}}{3}\right)$.

Simbolno lahko to zapišemo $t(S)=\log_2 \frac{S}{3}$.

Nariši graf in iz njega preberi odgovore na spodnja vprašanja.
a) Po kolikih dneh se virus razširi čez območje, ki je veliko $5\,000\,000 {\rm km^2}$?
b) Koliko dodatnih dni je potrebnih za razširitev na dvakrat tako veliko področje?

c) Čez kako veliko področje se virus razširi v prvih petnajstih dneh?
č) Kaj pa v dvakrat daljšem obdobju (v prvih $30$ dneh)?

Kaj pa računalniški virusi?

Zgled

Glasnost zvoka merimo v belih (${\rm B}$) in jo izračunamo po formuli:
${\rm glasnost} = \log \left( \frac{I}{I_0}\right),$
pri čemer je $I$ jakost zvoka in $I_0$ jakost slišnosti. Jakost slišnosti $I_0$ je $10^{-12}\, {\rm W/m^2}$.

a) Z grafom prikaži, kako je glasnost zvoka $G$ odvisna od razmerja jakosti $\frac{I}{I_0}$. (Nariši graf $G(\frac{I}{I_0})$. Pomagaj si s preglednico.)

b) Povprečna glasnost zvokov v veleblagovnici je okoli $5,8\, {\rm B}$. Iz grafa odčitaj, kolikšno je tedaj razmerje $\frac{I}{I_0}$, in  izračunaj, kolikšna je jakost zvoka $I$.

c) Ko šepetamo, je jakost zvoka $I=10^{-10}$. Izračunaj razmerje $\frac{I}{I_0}$ in iz preglednice odčitaj glasnost šepeta v ${\rm B}$.

Šepet

<NAZAJ
>NAPREJ655/703