Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Izreži krog s polmerom $4\;\rm cm$. Nariši polmera kroga. Pobarvaj del kroga, ki je omejen s polmeroma kroga in krajšim krožnim lokom.

Krožni izsek je lik, omejen s polmeroma kroga in krožnim lokom.

Krog na prikazu lahko razdeliš na enake krožne izseke. Z drsnikom spreminjaj število krožnih izsekov. Izračunaj velikost središčnega kota posameznega krožnega izseka in ga zapiši v preglednico.

 Krožni izsek
polovica
četrtina
šestina
 Središčni kot $\alpha$
180 $^{\circ}$
90 $^{\circ}$
60 $^{\circ}$

Izračunaj ploščino krožnih izsekov, za katere si izračunal velikost središčnega kota. Računaj v zvezek in ploščino zapiši s $\pi$.

Primerjaj delež središčnega kota glede na polni kot in delež pripadajoče ploščine krožnega izseka glede na ploščino kroga.

Velikost središčnega kota in ploščina pripadajočega krožnega izseka sta premo sorazmerni količini.

Zgled

Izračunaj ploščino krožnega izseka pri velikosti središčnega kota $1^{\circ}$ in polmeru kroga $7 \, \rm cm$. 

Zgled

Blaž je ob rojstnem dnevu povabil $7$ prijateljev na veliko družinsko pico s premerom $d=56\;\rm cm$. Blaž in prijatelji so si pico pravično razdelili. Kako bi izračunal velikost vsakega kosa pice? (Za računanje uporabi približek $\pi \doteq \frac{22}{7}$.)

<NAZAJ
>NAPREJ407/540