Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Izračunaj ploščino vsakega krožnega izseka z znano velikostjo središčnega kota. Polmer kroga je $7\;\rm cm$, računaj s $\pi \doteq \frac{22}{7}$. Izračunane ploščine zapiši z okrajšanim ulomkom.

2.
3.

Izreži krog s polmerom $6\;\rm cm$ in iz njega dva skladna kroga s polmeroma $2\;\rm cm$. Izračunaj ploščino in obseg nastalega lika.

4.

Ploščina kroga je $48\;\rm cm^2$. S sklepanjem izračunaj ploščine krožnih izsekov z znano velikostjo središčnega kota.

Središčni kot
$30^{\circ}$
$60^{\circ}$
$120^{\circ}$
$240^{\circ}$
Ploščina izseka
4 $\rm cm^2$
  8 $\rm cm^2$   16 $\rm cm^2$
32 $\rm cm^2$
5.

Izračunaj točno ploščino krožnih izsekov na prikazih. Podatke preberi s slik.

6.
<NAZAJ
>NAPREJ412/540