Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

Maja nariše krog s polmerom $6\;\rm cm$. Pobarva krožni izsek s središčnim kotom $\alpha=120^{\circ}$. Izračuna ploščino krožnega izseka in izrazi ploščino s $\pi$.
Jan nariše krog z enakim polmerom in središčnim kotom $60^{\circ}$. Ploščina Janovega krožnega izseka je 6 $\pi\;\rm cm^2$.

Ploščino krožnega izseka lahko izrazimo s $\pi$.


Ploščina sestavljenih likov

Opiši lik na sliki. Premisli, kako bi izračunali ploščino tega lika. Izračunaj ploščino lika, če je $\pi \doteq \frac{22}{7}$.

Vsota ploščin vseh posameznih likov v sestavljenem liku je ploščina sestavljenega lika.

Zgled

Zapiši ploščino lika, če je štirikotnik $ABCD$ kvadrat.

Zgled

Na list papirja nariši kvadrat z dolžino stranice $6\;\rm cm$.
V kvadrat vriši polkrog, ki ima središče na razpolovišču ene stranice in premer enak dolžini stranice kvadrata.
Polkrog izreži.
Zapiši ploščino preostalega lika s $\pi$.

Zgled

Zapiši ploščino obarvanega lika na sliki. Ploščino izrazi s $\pi$. Poglej pod gumbe.

<NAZAJ
>NAPREJ409/540