Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
13.
14.

Ploščino in obseg sestavljenega lika na sliki izrazi s $\pi$.

15.

Pahljača ima obliko krožnega izseka s polmerom $20\;\rm cm$ in oblikuje, kadar je razprta, središčni kot $150^{\circ}$. Kolika sta v tem primeru obseg in ploščina pahljače? Izračunaj na eno decimalko natančno.

16.

Na sliki je kvadrat z dolžino stranice $4\;\rm cm$. Vsako oglišče kvadrata je središče krožnega izseka. Opiši postopek računanja ploščine pobarvanega dela sestavljenega lika. Ploščino izračunaj.

17.

Obseg notranjega kroga v kolobarju je $18\pi\;\rm cm$, obseg zunanjega kroga pa je $24\pi \;\rm cm$. Kolika je ploščina kolobarja?

18.
<NAZAJ
>NAPREJ414/540