Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Krožni izsek je lik, omejen s polmeroma kroga in krožnim lokom. Povleci točko na krožnici in spreminjaj krožne izseke.

Ploščina krožnega izseka je odvisna od velikosti pripadajočega središčnega kota in dolžine polmera kroga. Ploščina krožnega izseka in velikost središčnega kota sta premo sorazmerni količini. Ploščino krožnega izseka lahko izračunamo s formulo

$p_i=\displaystyle \frac{\pi\;r^2}{360^{\circ}} \cdot \alpha$

Ploščino krožnega izseka lahko izračunamo tudi s sklepanjem. Če poznamo ploščino kroga, sklepamo na ploščino dela kroga z znano velikostjo središčnega kota. Poglej primer.

Ploščina sestavljenega lika je vsota ali razlika ploščin vseh likov, ki lik sestavljajo. Poglej primer, kjer računamo ploščino osenčenega dela kvadrata. Povleci točko na drsniku.

Tudi kolobar ali del kolobarja je lik. S točkama na krožnicah spreminjaj osenčeni del kolobarja in opazuj spreminjanje ploščine, zapisane s $\pi$.

<NAZAJ
>NAPREJ411/540