Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ploščina krožnega izseka

Marko in Nejc v zvezek narišeta krog s polmerom $3,5\;\rm cm$. Vsak nariše središčni kot $72^{\circ}$ in pobarva pripadajoči krožni izsek. Vsak po svoje izračuna ploščino krožnega izseka. Izračunaj ploščino krožnega izseka in primerjaj potek računanja z Markom in Nejcem.

Ploščino krožnega izseka lahko izračunamo tako, da iz znane ploščine kroga sklepamo na delež ploščine kroga z znano velikostjo središčnega kota.

Zgled

Izračunaj ploščino krožnega izseka s polmerom $4\;\rm cm$ in velikostjo središčnega kota $105^{\circ}$, če je $\pi \doteq 3,14$. Zaokroži na dve decimalki. Računaj s sklepanjem in s formulo.

Zgled

Ploščina kroga je $320\;\rm cm^2$. S sklepanjem izračunaj ploščine krožnih izsekov z znano velikostjo središčnega kota.

Središčni kot $\alpha$
$45^{\circ}$
$72^{\circ}$
$90^{\circ}$
$180^{\circ}$
Ploščina izseka
40 $\rm cm^2$
  64 $\rm cm^2$   80 $\rm cm^2$
160 $\rm cm^2$

Zgled

Ob obarvanem izseku je zapisana ploščina krožnega izseka. Izračunaj ploščino kroga. Z drsnikom spreminjaj primere. Vsak krožni izsek je v novem krogu, različnem od ostalih.

Zgled

Povleci drsnik, prekrivaj krog s krožnimi izseki. Izračunaj velikost središčnega kota različnih izsekov.

<NAZAJ
>NAPREJ408/540