Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
19.

Peter je narisal kvadrat in krog. Oba imata enak obseg, $25,12\;\rm cm$. Kateri od teh dveh likov ima večjo ploščino? Zaokroži na dve decimalki ($\pi \doteq 3,14$).

Ploščina kvadrata je 39,44 $\rm cm^2$, ploščina kroga je 50,24 $\rm cm^2$.
20.

Iz slik preberi potrebne podatke in izračunaj ploščine posameznih osenčenih likov. Med liki se pomikaj s premikanjem točke na drsniku. Računaj s približkom $\pi \doteq 3,14$. Izračunane ploščine zaokroži na dve decimalki.

21.

a) Kolikšen kot opiše minutni kazalec stenske ure v $20$ minutah?
b) Koliko pot v tem času opiše konica tega kazalca, če je od središča oddaljena $7\;\rm cm$?
c) Izračunaj ploščino krožnega izseka med minutnim in urnim kazalcem ob $7$. uri zjutraj. Polmer izseka naj bo $7\;\rm cm$. Računaj ploščino krožnega izseka, ki pripada topemu središčnemu kotu.

22.

Izračunaj polmer kroga, v katerem je ploščina krožnega izseka $1\;\rm cm^2$ pri središčnem kotu $1^{\circ}$ in je $\pi \doteq 3,14$.

23.
<NAZAJ
>NAPREJ415/540