Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Vzporedni premiki

Imejmo vzporedni premik za vektor $\vec{v} = (3,1)$, ki točko $A(-1,1)$ preslika v točko $B$. Kakšne so koordinate točke $B$? S sošolcem raziščita, kakšen je odgovor v primeru $A(x,y)$ in $\vec{v} = (a,b)$.

 

Zgled

Vzporedni premik točko $A(-2,1)$ prezrcali v koordinatno izhodišče. Izberi pravilne trditve.

Opazuj, kako spremembe vrednosti $p$ in $q$ vplivajo na graf funkcije $f(x) = (x-p)^2+q$.

a) Določi $q=0$ in spreminjaj $p$. Kaj opaziš?
b) Določi $p=0$ in spreminjaj $q$. Kaj opaziš?

c) Določi $p$ in $q$ tako, da bo imela funkcija $f$ ničli $-3$ in $-1$. Zapiši predpis in  rešitev preveri računsko.

<NAZAJ
>NAPREJ430/703