Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Razteg vzdolž ordinatne osi

Ponazori, kako se spremenita koordinati točk pri raztegu vzdolž ordinatne osi s faktorjem $a= 3$?  Kako je v splošnem primeru?

Primerjaj grafe funkcije $f(x) = a \cdot x^2$ pri različnih vrednostih $a$.

a) Izberi za $a$ vrednosti $2$ in $3$.
Kakšna sta dobljena grafa v primerjavi z grafom $f$? Presodi, za katera pozitivna realna števila $a$ velja ta lastnost.

b)  Primerjaj grafa funkcij za primera $a=2$ in $a= -2$.

S sošolcem se pogovori, za katera realna števila $a$ dobimo bolj strme grafe od grafa funkcije $f$.

c) Kakšne grafe dobimo za $|a|<1$?

č) Razišči, za katero realno število $a\neq 1$ dobimo graf s togim premikom.

d) Kaj lahko sklepaš o ničlah funkcije $a\cdot f$, za vsako realno število $a\neq 0$? O poti razmišljanja se pogovori s sošolcem.

Graf funkcije $g(x) = a\cdot f(x)$ dobimo iz grafa funkcije $f$ z raztegom vzdolž ordinatne osi.

- Za $|a|> 1$, se graf raztegne vzdolž ordinatne osi in je bolj strm od grafa $f$.
- Za $|a|<1$, dobimo položnejši graf od grafa $f$.
- Grafa funkcij $f$ in $-f$ sta simetrična glede na abscisno os.

Za $a\neq 0$ imata funkciji $f$ in $a \cdot f$ enake ničle.

<NAZAJ
>NAPREJ434/703