Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zrcaljenja čez premice

Točko $A(x,y)$ prezrcalimo čez abscisno os v točko $B$, točko $C$ pa dobimo z zrcaljenjem točke $A$ čez ordinatno os. Koordinati dobljenih točk sta:

V kakšni zvezi sta grafa funkcij $f$ in $-f$? S sošolcem zapišita pot razmišljanja.

Primerjaj grafa funkcije $f$ in čez ordinatno os prezrcaljen graf $g$. Kako sta povezana predpisa za $f$ in $g$?

Graf injektivne funkcije $f$ prezrcalimo čez premico $y=x$. Graf katere funkcije dobimo?

Graf funkcije $-f$ dobim z zrcaljenjem grafa funkcije $f$ čez abscisno os. Z zrcaljenjem preko ordinatne osi pa dobim graf funkcije $f(-x)$.

<NAZAJ
>NAPREJ433/703